'.$sql.'
'.mysql_error()); $i=0; { $cpt01 = mysql_result($req,$i,"cpt01"); } $i = $cpt01; $i++; mysql_query("UPDATE compt SET cpt01 ='$i' WHERE id='1'"); mysql_close(); ?> Plan Tandem